Boldog Nőnapot!

  1. Magyarul:
  2. English:

Magyarul:

Március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot. Manapság a nőket virágokkal és apró ajándékokkal ajándékozzák meg, de ennek a napnak mélyebb jelentősége van: a nők jogaiért folytatott küzdelemről emlékezik meg.

A március 8-i nap ünneplésének számos elmélete van. Az ENSZ honlapja szerint azonban az 1917-es orosz forradalom idején zajló nőmozgalmakhoz kapcsolódik. És mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete tette hivatalossá a női jogok és a nemzetközi béke napját 1977-ben, úgy gondolom, ez a magyarázat nyugodtan elfogadható.

A nemzetközi nőnap gyökerei azonban messzebbre nyúlnak vissza, 1848-ig. Az amerikai Elizabeth Cady Stanton és Lucretia Mott felháborodott azon, hogy a nőket megtiltották a rabszolgaság-ellenes kongresszuson való felszólalástól és megszervezték az első nőjogi találkozót New Yorkban. Érzelmek és Elhatározások Nyilatkozatában követelték a nők polgári, társadalmi, politikai és vallási jogait.

A 20. század fordulóján sok országban megerősödtek a nők jogai iránti igények. A nők az egyenlő társadalmi és politikai, valamint a szavazati jogokért küzdöttek. 

Az első nemzeti nőnapot 1909-ben, február utolsó vasárnapján tartották az Egyesült Államokban, az 1908-as New York-i textilmunkássztrájk tiszteletére, ahol a nők a munkakörülmények ellen tiltakoztak.

Később, 1910-ben Dániában jött létre a Nemzetközi Nőnap, amikor ott javasolták, hogy nemzetközi szinten évente ünnepeljék meg a napot, hogy ezáltal a női jogok mozgalmát és a nők általános választójogát támogassák.

A következő évben, 1911-ben több európai ország, köztük Ausztria, Dánia, Németország és Svájc, az Egyesült Államokon kívül ünnepelte a Nemzetközi Nőnapot. Ezt az ünnepséget március 19-én tartották, az 1848-as forradalom és a „Commune de Paris” emlékére. A forradalom idején a választójogon kívül a nők munkajogot és szakképzéshez való jogot, és a munkahelyi diszkrimináció beszüntetését követelték.

1917-ben Oroszországban a nők február utolsó vasárnapján (a Gergely-naptár szerint március 8-án) tüntettek a „kenyérért és békéért”. Négy nappal később a cár lemondott a trónról, és az ideiglenes kormány megadta a nőknek a szavazati jogot.

Magyarországon 1914-ben ünnepelték először a nőnapot. Mivel azonban március 8-a tulajdonképpen az orosz forradalomhoz kötődik, a szocialista rendszerre emlékezteti az embereket, emiatt Magyarországon nem mindenki ünnepli. 

Manapság kevesen ismerik a nemzetközi nőnap történelmi hátterét. Március 8-án azonban sok országban, így Magyarországon is szokás virágokkal és ajándékokkal kedveskedni a nőknek. Sőt, van olyan ország (Franciaország) ahol a nőknek ingyenes bejárata van ezen a napon minden múzeumba, és olyan is, ahol a nőknek fél szabadnapot adnak (Kínában), vagy éppen munkaszünetet tartanak (Oroszországban). 

Bárhogyan is ünnepli, boldog nőnapot kívánunk!


English:

On March 8, we celebrate International Women’s Day in many parts of the world. Nowadays, women are gifted flowers and small presents, but the day has more meaning than a simple holiday: it commemorates the struggle for women’s rights.

Celebrating the day on March 8th has several theories. However, according to the UN website, it is linked to the women’s movements during the Russian Revolution of 1917. And, since it was the United Nations that made the Day of Women’s Rights and International Peace official in 1977, I think it’s safe to say it’s the right explanation.

However, the roots of International Women’s Day go back further, to 1848 in fact. Indignant over women being barred from speaking at an anti-slavery convention, Americans Elizabeth Cady Stanton and Lucretia Mott congregate a few hundred people at the first women’s rights convention in New York. They demanded civil, social, political and religious rights for women in a Declaration of Sentiments and Resolutions.

At the turn of the 20th century, demands for women’s rights grew stronger in many countries. Women fought to win equal social and political rights, along with the right to vote, and to end discrimination against them.

The first National Women’s Day was held in the United States in 1909 on the last Sunday of February, in honour of the 1908 textile workers’ strike in New York, where women protested against working conditions.

Later, in 1910, Denmark established a Women’s Day, and suggested it should be international and celebrated yearly, to honour the movement for women’s rights and to build support for achieving universal suffrage for women.

In the following year, in 1911, several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland, besides the United States celebrated International Women’s Day. They held this celebration on March 19th, commemorating the 1848 Revolution and of the “Commune de Paris”. Besides the right to vote and to hold public during the revolution, women demanded rights to work, to vocational training and to end discrimination on the job.

During WWI, in 1917, women in Russia protested for “Bread and Peace” on the last Sunday in February (which fell on March 8th on the Gregorian calendar). Four days later, the Czar abdicated and the provisional Government granted women the right to vote.

In Hungary, they first celebrated Women’s Day in 1914. However, since the actual day of March 8th is connected to the Russian Revolution, it reminds people of the Socialist regime, so some Hungarians chose not to celebrate it.

But nowadays, few people know the historical background of International Women’s Day. However, it is customary in many countries, including Hungary, to treat women with flowers and gifts on March 8th.

No matter how you celebrate it, we wish you a Happy Women’s Day!

Published by

E. Réka Fromm

A Hungarian native from Transylvania, Réka Fromm is the language instructor for adults at the HCA Phoenix. She is teaching Hungarian as a foreign language for English-speaking adults, leading small groups of beginner through intermediate classes through Zoom. A Phoenix resident for almost three decades, she is also a travel writer and occasional translator.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s