Kultúrát ajándékozni (…) azt jelenti, hogy szomjúságot ajándékozol.

(Antoine de Saint-Exupéry)

***COVID19 Update***

Dear Members,

Our school has transitioned to online learning until further notice due to ongoing concerns over the spread of the Corona virus. All classes will be online for the time being and you will receive a separate e-mail from your teacher with all the information you need to continue classes with us online. Please make sure you communicate with your teacher directly.

Thank you for your support throughout this challenging time.

Promo video

Overview

The school was an initiative of Hungarian parents and grandparents living in the Valley. It exists under the name of ‘Napocska Hungarian School’ since 2016 and it is operated by the Hungarian Cultural Association of Phoenix, a 501(c)(3) non-profit organization.

Philosophy of the Napocska School and present activities

Our goal at the Napocska Hungarian School is to provide extracurricular activities every other Saturday for children of Hungarian descent or anyone who is interested in learning Hungarian, and getting to know the culture better. Our curriculum focuses solely on secular topics: Hungarian language and Hungarian heritage/culture. The school has an important role in preserving and disseminating the Hungarian culture as well as building community. 

Activities are held in four groups:

  1. Mommy and me group (newborn – 3 yrs)
  2. Preschool (4yrs – 7yrs)
  3. School (8yrs – 13yrs)
  4. High school/advanced (14yrs-18yrs) – main activity: preparing students for the ECL language exam

We are adjusting the curriculum to the language skills and age of our students. Usually during the Mommy and me activities children learn Hungarian rhymes, games, and songs. With the preschoolers we focus on developing their vocabulary as well as playfully learning those letters that are specific to the Hungarian alphabet. The school aged students develop reading and writing skills, along with knowledge on Hungary’s history, geography, literature, and many other interesting topics.

Location

We are conveniently located in a preschool facility provided by our partner, Mind and Body Kids Preschool, a beautiful environment for all of our age groups with plenty of toys and recreational opportunities on the outside playground during breaks or after classes end.

Teachers

Classes are taught by volunteers with either an academic degree in Hungarian language and literature, or early childhood education, and cultural studies.

Current staff

Important Info

When: every other Saturday at 10am

Where: Mind and Body Kids – Early Childhood Education Center, 9510 N 75th Ave, Peoria, AZ 85345

Contact: hca.of.phoenix@gmail.com or (480) 685 6626

Facebook Page: https://www.facebook.com/phoenixnapocskamagyariskola/

nepi motivum 6

Az iskoláról

A Napocska Magyar Iskola 2016 óta létezik ezalatt a név alatt és a Phoenix-i Magyar Kulturális Egyesület keretén belül működik, mely egy 501(c)(3) minősítésű civilszervezet.

A Napocska Iskola filozófiája és jelenlegi tevékenységei

Célunk olyan iskolán kívüli/hétvégi oktatást biztosítani, mely során diákjaink elsajátítják a magyar nyelvet, megismerkednek kultúránk és hagyományaink sokszínűségével. Iskolánknak közösségformáló ereje, értékörző és -teremtő szerepe van a helyi magyar közösségben.

Tevékenységeinket négy csoportban folytatjuk:

  1. Baba-mama csoport (újszülött – 3 év)
  2. Óvodások (4év – 7év)
  3. Iskolások (8év – 13év)
  4. Felsősök/haladó csoport (14-18év) – fő aktivitás: az ECL nyelvvizsgára való felkészítés

A tantervet a gyerekek nyelvismereti szintjéhez és korához igazítjuk. Általában a mama-baba foglalkozáson diákjaink mondókákat, körjátékokat, énekeket tanulnak. Az óvodások csoportjában arra összpontosítunk, hogy szókincsüket fejlesszük, játékos feladatok keretében megismertessük velük azokat a betűket, amelyek nem találhatók meg az angol ábécében. Az iskolások az írás-olvasás készségének fejlesztése mellet Magyarország történelmével, földrajzával, irodalmával és sok más érdekes témakörrel ismerkednek meg.

Helyszín

Óvodai/iskolai oktatáshoz alkalmas helyet találtunk partnerünk, a Mind and Body Kids Preschool, révén. Itt igazán kellemesen érezheti magát minden korosztály. Jól felszerelt, rengeteg játékkal kecsegtető termekben zajlik a foglalkozás, melyet játszóház követ, vagy hancurozási az udvar játszóterén. 

Tanáraink

Csoportjainkat olyan önkéntesek tanítják, akiknek különféle, de kötődő szakmájuk van pl. magyar szakos és kulturális nevelést oktató egyetemi tanár, pedagógusi képzésben részt vett, képzőművészeti vagy tudományokban szakosodott tanár.

Jelenlegi tanárok

Fontos Információ

Mikor: minden második szombaton reggel 10 órától

Hol: Mind and Body Kids – Early Childhood Education Center, 9510 N 75th Ave, Peoria, AZ 85345

Kapcsolat: hca.of.phoenix@gmail.com or (480) 685 6626

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/napocskaphx/

nepi motivum 6

At the Napocska Hungarian School learning is made possible through the generous donations of our parents, faculty, and the broader community. Donations are an integral piece of our school’s operations.

Our school expresses appreciation for your generous support and saying ‘Thank you!’ to the following supporters!

A Napocska Magyar Iskola fenntartását számos nagylelkű adományozó teszi lehetővé úgy mint a szülők, tanárok és tágabb közösség. Ezen adományok szerves részét képezik az iskola működtetésének.

Iskolánk háláját fejezi ki nagylelkű szponzorainak is!

Hataron_megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasaval_bga_alap
nepi motivum 6

Our school from the perspective of a parent-teacher/ Iskolánk szülői és tanári szemmel

Photos/Fotók: Edit Vasadi Photography