Vision and Mission


ENG

Our Vision

Our vision is to become a hub for Arizona Hungarians.

We would like to be able to gather in time the necessary financial resources to create/buy a facility where our “Hungarian Center” will be located and all of our events will be held  in support to the Hungarian/American Community of Arizona.

Our Mission

The Hungarian Cultural Association of Phoenix (HCAP) is an independent, 501(c)(3) tax exempt, non-profit corporation, all-volunteer, educational, charitable and non-partisan organization open to anyone with interest in nurturing the Hungarian language and culture, regardless of world view, nationality, or religion. Our goal is to nurture the Hungarian language, culture, identity, and traditions, and make them available to present and future generations through educational programs, celebrations, commemorative events, and social gatherings. Through our mission, we aim to broaden familiarity with the Hungarian culture within the American community, thereby nurturing and strengthening Hungarian-American ties and relationships.

The HCAP’s objective is to:

 • Foster the Hungarian language, culture and consciousness and preserve our Hungarian heritage for future generations to come through meaningful and rewarding programs and events
 • Increase awareness of the Hungarian culture among Americans and other ethnic groups thereby contributing to the development and strengthening of Hungarian – American relations
 • Provide its members with a broad range of activities
 • Facilitate communication between members
 • Cultivate strong relationship with Hungary and Hungarians across the world
 • Provide moral, intellectual and material support for Hungarian interests

 

nepi motivum 6

 

HU

Jövőképünk

Szeretnénk, hogy egyesületünk egy központ legyen az arizonai magyarság számára.

Jövőképünk az, hogy idővel anyagi forrást teremtsünk egy “Magyar Ház” létrehozására/megvásárlására, ahol kulturális és értékteremtő tevékenységeinket folytathatjuk az arizonai magyar, amerikai-magyar közösség megmaradásáért.

Küldetésünk

A Phoenix-i Magyar Kulturális Egyesület egy önálló civilszervezet. Önkéntesek által működtetett egyesület, melynek küldetése oktatói, jótákonysági, valamint társasági programokat kínálni mindenkinek, akinek, hozzánk hasonlóan, fontos a magyar kultúra ismerete, a hagyományok átörökítése, az identitás megőrzése. Célunk a magyar nyelv és kultúra ápolása és egyben annak megismertetése az amerikai közösséggel ezáltal is gondozva és megerősítve a két nemzet közötti kapcsolatot.

A PMKE-nek célkitűzései:

 • Értékes, minőségi rendezvényeken keresztül támogatni a magyar értékeket, nyelvet, kultúrát és átörökíteni hagyományainkat az elkövetkezendő nemzedékeknek
 • A magyar kultúra terjesztése, megismertetése az amerikai közösséggel, valamint más nemzetiségűekkel ezáltal szorosabbá fűzni a kapcsolatokat ezen csoportokkal.
 • A tagoknak minél színesebb és változatodabb programokat kínálni
 • Segíteni a tagok közti kommunikációt
 • Szoros kapcsolatban lenni Magyarországgal és a föld bármelyik részén élő magyarsággal
 • Morális, intellektuális és anyagi támogatást biztosítani magyar programokhoz

Bizonyára van, akiben felmerült a kérdés, hogy miért kétnyelvű a honlap.

Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a Phoenix és környékén élő magyarságot. Ezalatt a magyarság alatt értjük nem csak azokat, akik néhány éve költöztek ki az Egyesült Államokba, hanem azokat is, akik kevésbé, vagy már nem beszélik a nyelvet. Szeretnénk bevonni mindenkit, aki magyar, amerikai magyar vagy amerikai és csupán érdeklődik a magyar kultúra iránt. Így mindkét nyelvet előtérbe helyeztük, hiszen az angolt többnyire mindenki megérti, aki itt él; viszont a magyart beszélők száma lehet, hogy csekélyebb. Senki sem kevesebb attól, hogy nem beszéli a nyelvet, de hisszük, hogy több lesz azáltal, ha sikerül megismertetni vele a magyar kultúrát és hagyományainkat.