HunFest


The Hungarian Heritage Festival (aka Hungarian Festival AZ or HunFest) is organized by the Hungarian Cultural Association of Phoenix. The HCAP is a 501(c)3 non-profit organization.

The first Hungarian Heritage Festival was organized in 2019. Our goal was to start an annual event that has as its main purpose to showcase Hungarian values for a larger audience. But at the same time we also wanted to serve the Hungarian community. The festival is an event that provides the opportunity to preserve our heritage, build community and have fun.

The previous years in the life of HCAP have proved that there is a need for celebrating together, to experience the ties that we have with each other through our heritage and colorful culture.

This year’s novelty is that we are moving the location of the festival. We will see you at the Glendale Community College where the Soleri Amphitheater and spacious green area is.

The main purpose of the festival still is to build community. We are providing the opportunity for local Hungarians or those visiting to gather and get to know each other. Also besides forming new friendships we would like to provide the chance for local Hungarian organizations and businesses (or with a Hungarian interest) to showcase themselves, initiate dialogue, exchange knowledge and experience.

Our association is also an advocate for building dialogue between different nationalities. We would like to be a tie between the different ethnic groups and the Hungarian community. We strive towards making everybody feel welcomed. You can join the Hungarian Heritage Festival no matter what your nationality or level of knowledge of the Hungarian language is. If you are interested in the culture and would like to try out authentic Hungarian food, listen to great music and watch some folk dances, your place is there. The programs are developed in such way that through them visitors would be able to get to know our values, culture, unique customs, and historical heritage. Our purpose with this Festival is to fit into a broader, regional and international discourse.

The programs that we offer are expanding each year and are offering quality entertainment to all age groups.

We hope to see you on March 7th! You will find more information on the festival on this page as well as our website: hcaphoenix.org/hunfest20

nepi motivum 6

Az Arizonai Magyar Örökség Fesztivált (röv. Magyar Fesztivál AZ) a Phoenix-i Magyar Kulturális Egyesület szervezi. Az egyesület egy 501(c)3 civilszervezet.

Az első Arizonai Magyar Örökség Fesztivált 2019-ben szerveztük meg. Egy olyan rendezvénysorozatot szerettünk volna elindítani, amelynek legfőbb célja értékeink felmutatása egy szélesebb nyilvánosság számára de amely egyben a helyi magyar közösséget is szolgálja. Fesztiválunk egy olyan rendezvény, mely alkalmat ad a hagyományaink ápolására, közösségépítésre, szórakozásra.

Az elmúlt évek munkája azt bizonyította egyesületünk számára, hogy igény van a közös ünneplésre, az összetartozás megtapasztalására és sokszínű kultúránk megélésére.

A fesztivál idei újdonsága, hogy helyszínt váltottunk. Kibéreltük a Glendale Community College udvarában található amfiteátrumot és zöld övezetet.

Fesztiválunk egyik fontos célkitűzése továbbra is a közösségépítés. Alkalmat adunk arra, hogy a helyi magyar közösség, valamint az idelátogató magyarok legalább egy évben egyszer összegyűljenek és találkozhassanak. Ugyanakkor az új barátságok kialakulása, a személyes kapcsolatok ápolása mellett lehetőséget szeretnénk adni a környékbeli magyar szervezeteknek, intézményeknek, vállalkozóknak arra is, hogy megmutassák magukat, párbeszéded alakítsanak ki egymás között és tapasztalatot cseréljenek.

Egyesületünk a nemzetek közötti párbeszéd kialakításának is a híve. Élő kapocs szeretnénk lenne a régió más nemzetiségű közösségei és a magyar közösség között. Arra törekszünk, hogy a Magyar Örökség Fesztiválba bárki bekapcsolódhasson aki velünk együtt él ezen a környéken. Olyanoknak is szól, akik nem értenek és nem beszélnek magyarul, de érdeklődnek a kultúra iránt. Igyekszünk úgy alakítani a programjainkat, hogy ezek által jobban megismerhessék a magyar értékeket, kultúrát, sajátos szokásainkat és történelmi hagyományainkat. Szeretnénk, ha a magyar értékek képviselete mellett, beilleszkedhetnénk egy tágabb, regionális és nemzetközi diskurzusba is.

Az évről évre gazdagodó programkínálat minden korosztály számára tartalmas és minőségi kikapcsolódást biztosít.

Szeretettel várunk mindenkit március 7-én. A programokról részletesebb tájékoztatást kaphatnak a rendezvény Facebook-oldalán, valamint honlapunkon: hcaphoenix.org/hunfest20