Vision and Mission


Szeretnénk, hogy egyesületünk egy központ legyen az arizonai magyarság számára.

A Phoenixi Magyar Kulturális Egyesület egy önálló civilszervezet. Önkéntesek által működtetett egyesület, melynek küldetése oktatói, jótékonysági, valamint társasági programokat kínálni mindenkinek, akinek, hozzánk hasonlóan, fontos a magyar kultúra ismerete, a hagyományok átörökítése, az identitás megőrzése. Célunk a magyar nyelv és kultúra ápolása és egyben annak megismertetése az amerikai közösséggel ezáltal is gondozva és megerősítve a két nemzet közötti kapcsolatot.

Célkitűzéseink:

  • Értékes, minőségi rendezvényeken keresztül támogatni a magyar értékeket, nyelvet, kultúrát és átörökíteni hagyományainkat az elkövetkezendő nemzedékeknek
  • A magyar kultúra terjesztése, megismertetése az amerikai közösséggel, valamint más nemzetiségűekkel ezáltal szorosabbá fűzni a kapcsolatokat ezen csoportokkal.
  • A tagoknak minél színesebb és változatosabb programokat kínálni
  • Segíteni a tagok közti kommunikációt
  • Szoros kapcsolatban lenni Magyarországgal és a föld bármelyik részén élő magyarsággal
  • Morális, intellektuális és anyagi támogatást biztosítani magyar programokhoz

Bizonyára van, akiben felmerült a kérdés, hogy miért kétnyelvű a honlap.

Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a Phoenix és környékén élő magyarságot. Ezalatt a magyarság alatt értjük nem csak azokat, akik néhány éve költöztek ki az Egyesült Államokba, hanem azokat is, akik kevésbé, vagy már nem beszélik a nyelvet. Szeretnénk bevonni mindenkit, aki magyar, amerikai magyar vagy amerikai és csupán érdeklődik a magyar kultúra iránt. Így mindkét nyelvet előtérbe helyeztük, hiszen az angolt többnyire mindenki megérti, aki itt él; viszont a magyart beszélők száma lehet, hogy csekélyebb. Senki sem kevesebb attól, hogy nem beszéli a nyelvet, de hisszük, hogy több lesz azáltal, ha sikerül megismertetni vele a magyar kultúrát és hagyományainkat.