HunFest


Az Arizonai Magyar Örökség Fesztivált (röv. Magyar Fesztivál AZ) a Phoenix-i Magyar Kulturális Egyesület szervezi 2019 óta. Az egyesület egy 501(c)3 civilszervezet.

A fesztivállal egy olyan rendezvénysorozatot szerettünk volna elindítani, amelynek legfőbb célja értékeink felmutatása egy szélesebb nyilvánosság számára de amely egyben a helyi magyar közösséget is szolgálja. Fesztiválunk egy olyan rendezvény, mely alkalmat ad a hagyományaink ápolására, közösségépítésre, szórakozásra.

Az elmúlt évek munkája azt bizonyította egyesületünk számára, hogy igény van a közös ünneplésre, az összetartozás megtapasztalására és sokszínű kultúránk megélésére.

2020-ban helyszínt váltottunk és a Glendale Community College udvarában található Soleri amfiteátrumot és zöld övezetet használjuk, mely jóval tágasabb és kényelmesebb a közönség számára.

Fesztiválunk egyik fontos célkitűzése továbbra is a közösségépítés. Alkalmat adunk arra, hogy a helyi magyar közösség, valamint az idelátogató magyarok legalább egy évben egyszer összegyűljenek és találkozhassanak. Ugyanakkor az új barátságok kialakulása, a személyes kapcsolatok ápolása mellett lehetőséget szeretnénk adni a környékbeli magyar szervezeteknek, intézményeknek, vállalkozóknak arra is, hogy megmutassák magukat, párbeszéded alakítsanak ki egymás között és tapasztalatot cseréljenek.

Egyesületünk a nemzetek közötti párbeszéd kialakításának is a híve. Élő kapocs szeretnénk lenne a régió más nemzetiségű közösségei és a magyar közösség között. Arra törekszünk, hogy a Magyar Örökség Fesztiválba bárki bekapcsolódhasson aki velünk együtt él ezen a környéken. Olyanoknak is szól, akik nem értenek és nem beszélnek magyarul, de érdeklődnek a kultúra iránt. Igyekszünk úgy alakítani a programjainkat, hogy ezek által jobban megismerhessék a magyar értékeket, kultúrát, sajátos szokásainkat és történelmi hagyományainkat. Szeretnénk, ha a magyar értékek képviselete mellett, beilleszkedhetnénk egy tágabb, regionális és nemzetközi diskurzusba is.

Az évről évre gazdagodó programkínálat minden korosztály számára tartalmas és minőségi kikapcsolódást biztosít.